11403297_907645565961698_7399763536010157188_n
See other point of views around this topic

เคยกรอกแบบสอบถามข้อหนึ่ง ที่ให้อธิบายว่าคุณคิดว่าคุณเป็นคนอย่างไร บางคนก็ตอบว่าเป็นคนร่าเริง พูดเก่ง บ้างก็ว่าตัวเองเป็นคนเงียบๆ เรียบเฉย แล้วก็บรรยายต่อว่ามันคืออย่างไรเราตอบไปว่า “ยาก” โดยไม่อธิบายอะไรต่อ จนเพื่อนล้อว่าตอบอย่างกับโลกนี้ไม่มีใครเข้าใจ

ตอนเด็กๆ แม่หยิบอะไรให้กินก็กิน หยิบเสื้อลายอะไรใส่ให้ก็ใส่ ให้นอนตรงไหนก็ได้ แต่ยิ่งโต ชีวิตเต็มไปด้วยความชอบไม่ชอบ ใช่ไม่ใช่ มีกรอบที่ตัวเองสร้างขึ้น เพื่อกำหนดกะเกณฑ์ทางให้เลือกเดิน งานให้เลือกทำ ด้านหนึ่งของอุปสรรคจึงดูเป็นเรื่องเกะกะที่คอยขัดจังหวะ แต่อีกด้านก็ทำให้เรามองเห็นตัวเองชัดขึ้นว่าเรายังอยากจะเรียกสิ่งนี้ว่าใช่อยู่หรือป่าว เมื่อโลกไม่ได้สวยน่ารักอย่างที่คิด เพราะถ้ายังยืนยัน เรื่องยากๆ ที่ผ่านเข้ามา จะเป็นแค่เรื่องธรรมดาที่เดี๋ยวก็ผ่านไป