คุณชายถนัดขวา เพิ่งสังเกตุเห็นเมื่อไม่นานนี้เอง ทุกครั้งที่คุณชายขึ้นบันไดช้าๆ คุณชายจะก้าวขาขวาขึ้นก่อนเสมอ นอกจากบางครั้งที่คุณชายคึก จะวิ่งขวบขาคู่ทั้งสองข้างขึ้นบันไดพร้อมกัน ปราดเปรียวราวกับม้าหนุ่ม

ไม่แน่ใจว่าการที่แมวถนัดขวาจะมีความคิดเป็นตรรกะ เป็นคนมีเหตุผลเหมือนกับคนถนัดขวาหรือเปล่า เพราะที่ผ่านมาคุณชายก็ดูไม่ค่อยคำนึงถึงเรื่องเหตุผลนัก ตามใจตัวเองเป็นหลักมากกว่า คุณชายอ่อนไหว และมักแสดงความรู้สึกในแบบเงียบๆ ของตัวเอง

I just realize that Gomez is right-handed cat. He always walk up the stair with the right leg first. If he runs up stair, he will use two legs together. He is quite fast as if he were a young house.

I’m not sure if right-handed cat is similar to logical kind of right-handed humans. I didn’t see his logic much. He is quite spoiled cat who loves to show his feeling in his own quiet way.