โกเมส เป็นแมวคุณชายที่ชอบนอนบนผ้า เบาะ เสื้อผ้า กระเป๋า และที่นอน อย่างจริงจังแบบที่เห็นผ้าใครวางอยู่จะต้องเดินไปนั่ง ไม่รู้ว่าคุณชายเลือกจากความนุ่มของผ้าที่จะมาสัมผัสกับขนปุยนุ่มที่ท้อง  หรือเลือกจากความสนิทใจที่คุณชายรู้สึกกับคนในบ้าน ที่ดึงดูดคุณชายให้อยากมานั่งเล่นใกล้ๆ บนอะไรก็ตามที่นุ่ม ดูความพยายามจะเข้ามาในห้องนอนของคุณชายสิ

Gomez, our princely cat loves to sit on whatever cloth he see. He may feel comfortable to sit on the soft clothes or he trusts everyone in his family and just wants to stay close to us. Sweet boy.

IMG_9501
พยายามต่อไปเพื่อสิ่งที่ดีกว่าเดิม http://www.facebook.com/clubofcat