คุณตราชู กาญจนสถิตย์ กับแมว

คุณตราชู เล่าให้ฟังเรื่องแมวจรที่เก็บมาเลี้ยง