แมวของคุณตราชู กาญจนสถิตย์

คุณตราชู ผู้ใส่แฮชแท็ก #ย้ำไม่ใช่ทาสแมว กลายเป็นทาสแมวไปแล้วเรียบร้อย