แมวชอบซ่อนในกล่องเล็กๆ รู้สึกปลอดภัย

ที่โรงแรมแมว ควรมีกล่องให้แมวซ่อนตัว