IMG_6151
ใครก็ชอบขนนุ่มๆ ของชายกันทั้งนั้น

บทความบางส่วนที่นำมาแปลสำหรับโกเมสตอนนี้ ได้มาจากความสัมพันธ์ที่มีพัฒนาการของคุณยายและโกเมส ที่พัฒนาสู่ความสนิทสนมในรูปแบบที่ทั้งสองรู้กันเอง กลายเป็นสัมพันธภาพดีๆ ที่เกิดขึ้น อ่านเพิ่มเติม “Cats&Seniors (โกเมส ตอน 17) คุณชายผู้เย่อหยิ่ง กับคุณยายผู้ไม่ยอมแพ้”