ทำบุญกับแมว
ถวายสังฆทานยาด้วยกันนะคุณชาย

หลังจากที่ได้อ่านเรื่อง แมวขององค์ทะไลลามะ ทำให้มั่นใจว่าแมวทุกตัวที่มามีชีวิตอยู่ร่วมกับเราต้องมีกรรมสัมพันธ์บางอย่างผูกพันกันอยู่ การได้เจอกันไม่ว่าจะมาจากการซื้อมา ขอมา หรือเก็บมา มันเป็นความบังเอิญที่เกิดขึ้นได้ยากมาก โกเมส ก็เป็นแมวเพียงหนึ่งเดียวในแมวสิบกว่าตัว ที่บ้านเราขอมาเลี้ยงดู จนคุณชายกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตทุกคน อ่านเพิ่มเติม “ทำบุญกับแมว (โกเมส ตอน 44)”