Cat club ไปเจอบทความใน The Spruce Pets ซึ่งเขียนโดยคุณหมอ Janet Tobiassen Crosby สัตวแพทย์รักษาสัตว์เล็ก ที่เขียนเกี่ยวกับการหลงลืมของแมวอายุมาก ซึ่งอาจมีพฤติกรรมที่แปลกไป แบบที่เราไม่อาจเหมารวมว่าเป็นเพราะ “แมวแก่” แต่เป็นอาการของโรคสมองเสื่อมในแมว ที่เกิดขึ้นได้เช่นเดียวกับที่เกิดกับคน อ่านเพิ่มเติม “แมวหลง…ลืม”