“ฟันปริ้นเซสเป็นอย่างนี้มาตั้งแต่เด็ก แต่ไม่มีปัญหากับการกินแต่อย่างใด บางทีสิ่งที่เราเห็นว่าเป็นข้อด้อย มันก็เป็นแค่รูปลักษณ์ภายนอก ที่ไม่ได้บอกถึงคุณค่าที่ด้อยกว่าใคร”

อ่านเพิ่มเติม “แตกต่างอย่างน่ารัก”