look-change
cr.www.facebook.com/clubofcat

คำถามที่มักเกิดขึ้นในใจเมื่อการคบหามีระยะเวลาเข้ามาเกี่ยวข้อง ความเปลี่ยนแปลงของร่างกายตามกาลเวลา เป็นสิ่งที่ทุกคนต้องยอมรับ และคนที่รักก็ต้องเข้าใจ เพราะจริงๆ แล้ว เวลาก็ไม่เคยทำร้ายใครข้างเดียว การแก่ไปด้วยกันจึงเป็นสิ่งล้ำค่าของความสัมพันธ์ เป็นความรู้สึกดีๆ ที่อยู่เหนือกาลเวลา อ่านเพิ่มเติม “Will you still love me? ต่อไปจะยังรักกันรึป่าว”