แมวมักเลือกที่นอนเอง ก่อนจะงีบหลับในท่าแปลกๆ แล้วท่านอนของแมวบอกอะไรเราบ้าง เว็บไซต์ Van Winkle’s ช่วยอธิบายท่านอนต่างๆ ของแมวอย่างมีหลักการน่าสนใจ ไหนดูสิ คุณชายนอนท่าอะไรบ้าง 

อ่านเพิ่มเติม “What a cat’s sleeping poses tell? (Gomez Part 55) ท่านอนแมวบอกอะไรเรา”