จากตอนก่อนๆ ที่คุณยายพยายามตามตื้อเล่นกับคุณชายผู้เย่อหยิ่ง วันนี้คุณชายก็ยอมเล่นด้วยจนได้ https://aorcatclub.com/2016/08/21/catsseniors-โกเมส-ตอน-17-คุณชายผู้เย/ อ่านเพิ่มเติม “Cat&Senior playing (โกเมส ตอน 36) ยอมละ”