แมวญี่ปุ่นหน้าตาน่ารักตัวนี้ อายุ 11 ปี “Tsukushi” เป็นแมวที่คุณ Junko เก็บมาเลี้ยงจากวัดในโตเกียว  คุณ Junko ต้องย้ายบ้านถึง 9 ครั้ง แต่ไม่เคยทิ้งแมวเลย Tsukushi จึงเป็นแมวร่วมทุกร่วมสุขกับครอบครัว

This cutie Japanese cat is 11 years old, Tsukushi. Khun Junko brought him from a temple in Tokyo and raised him at home. Whenever she needed to move the house, she took Tsukushi with her. So Tsukushi shared the good times and hard times with her along 9 house moves.

อ่านเพิ่มเติม “My riceball boy “Tsukushi” เลี้ยงแล้วรักเลย”