แมว ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับคนมาตั้งแต่อดีต เราต่างแลกเปลี่ยนประสบการณ์ มุมมอง ความคิด ทัศนคติ และสัญชาตญาณของสิ่งมีชีวิตซึ่งกันและกันตั้งแต่นั้นมา ซึ่งนานพอที่จะทำให้คนกับแมวเผชิญกับความจริงทุกๆ รูปแบบร่วมกันจนค้นพบอะไรบางอย่าง

Aorcatclub เป็น Blog แมว ที่เล่าเรื่องแมวและมุมมองชีวิต

Aorcat เป็นเพียงตัวแทนของคนที่แอบมองคนด้วยกันผ่านมุมมองของแมว สัตว์ที่ได้ชื่อว่าซื่อสัตย์กับความรู้สึก และพร้อมแสดงออกอย่างไม่สนใจคำครหา ซึ่งกลายเป็นความชัดเจนในบุคลิกของแมว และความเป็นตัวของตัวเองของแมวนั่นเอง ที่จะทำให้คนอย่างเราๆ หันกลับมาดูความเป็นไปของชีวิตตัวเองอีกครั้งผ่านมุมมองใหม่บนโลกเล็กๆ ใบเดิม 

aorcatclub จึงเป็น Blog เล่าเรื่องแมวๆ กับมุมมองชีวิตคน…ผ่านแมว

คนเขียน aorcatclub

What aorcatclub is about?

Cats shared their lives with humans thousands of years. We shared stories, experiences, points of view, personalities or even instincts with one another. And to make a living on this planet, both humans and cats have to face something in common that we as well shared, the truth.

Aorcat is a cat blog, telling stories about cat and life’s attitude

Aorcat will let you see the world that is more clear, more weird and more true through cat’s eyes. With their instinctive secretive thinking, cat’s thinking will point you to another aspect of life that might change your point of view about the world and might make you reconsider yourself what is really going on in your little life.

A commitment I made for myself on my birthday 2015
A commitment I made for myself on my birthday 2015
Advertisement