อ่านเจอบทความจาก Petmd.com ที่บอกค่าประมาณอายุเฉลี่ยของแมวอย่างน่าสนใจ เลยอยากนำมาแบ่งปัน เพราะเชื่อว่าค่าประมาณนี้ จะช่วยให้เราเข้าใจพฤติกรรมแมวต่างช่วงวัย ของแมวเด็ก แมววัยรุ่น แมวโตเต็มวัย จนถึงแมววัยชรา ได้อย่างเข้าอกเข้าใจกันมากขึ้น

ไม่มีใครบอกได้แน่ชัดว่าแมวอยู่ได้กี่ปี

หลากหลายตัวแปรที่มีผลต่อการมีชีวิตของแมว ว่าจะอายุยืนยาว หรือมีชีวิตอยู่แค่ช่วงสั้นๆ ไม่มีใครบอกตัวเลขที่แน่นอนได้ มีเพียงค่าเฉลี่ยที่ได้จากการสังเกตและเก็บข้อมูล ซึ่งในภาพรวม อายุเฉลี่ยของแมวจะอยู่ที่ 10-15 ปี ซึ่งอาจจะมาก หรือน้อยกว่านี้ มีปัจจัยอื่นที่เข้ามาเป็นตัวแปร

แมวเลี้ยงนอกบ้านจะอายุสั้นกว่า

จากการศึกษา การเลี้ยงแมวแบบปล่อยอิสระนอกบ้าน อายุเฉลี่ยของแมวเลี้ยงนอกบ้าน จะอยู่ประมาณ 7 ปี ในขณะที่แมวบ้านที่เลี้ยงระบบปิดที่ได้รับการดูแล จะมีอายุเฉลี่ย 14 ปี แม้ในความจริง แมวเลี้ยงนอกบ้าน อาจจะอายุสั้นกว่านี้มาก ด้วยโรคภัย และอุบัติเหตุ ที่เกิดขึ้นได้รอบตัว อ่านเรื่อง เลี้ยงแมวนอกบ้าน

อายุแมว เทียบอายุคน

American Animal Hospital Association and the American Association of Feline Practitioners ทำรายละเอียดตัวเลขเปรียบเทียบ อายุแมวเทียบกับอายุคนไว้อย่างละเอียด โดยขยายช่วงอายุวัยเด็กของแมวให้เห็นเทียบกับอายุของคน

อายุแมวอายุคน
0-1 เดือน0-1 ปี
2-3 เดือน2-4 ปี
4 เดือน4-8 ปี
6 เดือน10 ปี
7 เดือน12 ปี
12 เดือน15 ปี
18 เดือน21 ปี
2 ปี24 ปี
3 ปี28 ปี
4 ปี32 ปี
5 ปี36 ปี
6 ปี40 ปี
7 ปี44 ปี
8 ปี48 ปี
9 ปี52 ปี
10 ปี56 ปี
11 ปี60 ปี
12 ปี64 ปี
13 ปี68 ปี
14 ปี72 ปี
15 ปี76 ปี
16 ปี80 ปี
17 ปี84 ปี
18 ปี88 ปี
19 ปี92 ปี
20 ปี96 ปี

อายุที่เพิ่มขึ้น 1 ปีของคน อายุแมวจะบวกเพิ่ม 4 ปี ไปเรื่อยๆ แต่ค่าเฉลี่ยก็เป็นแค่ค่าเฉลี่ย ไม่มีข้อมูลอะไรที่เป็นสูตรสำเร็จของทุกอย่าง เพราะมีแมวที่อายุมากที่สุดในโลก อายุ 38 ปี ก็มีมาแล้ว และเจ้าของแมวตัวนี้ เลี้ยงแมวได้อายุเกิน 20 ปี ทุกตัว

Crème Puff แมวอายุยืนที่สุดในโลก

อยากให้แมวอยู่กับเรานานๆ

Cat Club เชื่อว่า ทาสแมวต่างอยากให้น้องแมวอยู่ดูแลซึ่งกันและกันอยู่กับเรานานๆ อยู่อย่างมีความสุข สุขภาพแข็งแรง ซึ่งตรงนี้ เราก็คงทำหน้าที่ของเราอย่างเต็มที่ ไม่ว่าจะเป็นการดูแลเรื่องทำวัคซีน และฉีดกระตุ้นอย่างสม่ำเสมอทุกปี และเลือกอาหารที่เหมาะกับแมว

แมวกินอาหารเม็ด
เหมียว แมวข้างบ้านชอบอาหารเม็ด Purina tender

ท้ายสุด ไม่ว่าแมวจะอยู่กับเรากี่วัน กี่เดือน กี่ปี แค่เรารักและดูแลเขาให้เต็มที่ ก็ไม่มีวันไหนที่เราต้องเสียใจว่ามั้ย

Thank you reference information

https://www.petmd.com/blogs/thedailyvet/jcoates/2011/aug/how_long_do_cats_live-11496